slædehund slædehundehvalp

For at sende mig en mail, gør venligst sådan: / To send me an e-mail, please do this:


1. Klik på min postkasse herunder / click on the mailbox below
       (mailboxen åbner / mailbox opens)

2. Erstat "X" med det nødvendige "@" i min mailadresse /
    replace "X" with the oblige "@" in my mailadress

3. Nu kan du skrive og sende mig en mail / now you may write & send me an e-mail.

TAK ! / THANK YOU !
min postkasse med indbygget filter

Dette for at udelukke spam-mail der ikke er sendt af menneskehånd   /   this to exclude spam mails not sent by man