Opdateret April 2023.


Alenefar (enkemand), København.   Tidligt til søs *)
Far til tre skibs kaptajner i MÆRSK
KNUD MÆRSK, Langelinie 1996 tre brødre Holsting på Kogtved Søfartsskole Mærsk, tre brødre Holsting, Skibsførere MÆRSK Vindere af Travalje for 3. år i træk tvillinger mødes på ruten

Tre brødre, Kaptajner i Rederiet  A. P. Møller - MÆRSK  
Kaptajner / Dual Senior Officerer uddannet i MÆRSK
Også i Søværnet
Alle Kaptajner i Mærsk, topuddannede Skibsfører. Tvillingerne Dual Senior maskinmester/maskinchef/elinstallatør/Dual Skibschef.
De tre brødre valgte rederiet og uddannelsen samtidigt en regnvåd majdag ved Langelinie, København.           KØBENHAVN, Langelinie, maj 1996           
Mærsk, Langelinie 1996

Storebror kunne begynde uddannelsen straks på Kogtved Søkadetskole, tvillingerne 13 år måtte vente 5 år, indtil år 2001, gøre skolen færdig, og tage matematisk studentereksamen. De holdt fast, gennemførte med udmærkelse den optimale Dual-Senioruddannelse i Mærsk, Skibsfører & Maskinmester / Maskinchef / El-installatør. Dual Skibschef.

Hvordan bliver københavnerdrenge interesseret i skibe og søfart ?
For storebror var det en drengedrøm. De var alle nysgerrige, videbegærlige, aktive og modige.
Vi så meget på skibe - far var tidligt på langfart til søs England - Sydamerika og tilbage, læs mere senere.
Mærsk, Langelinie 1996 Mærsk, Langelinie 1996 Mærsk, Langelinie 1996
Maj 1996 'Åbent Skib' på Langelinie: Seje tvilling-drenge ombord KNUD MÆRSK. Seks år efter sejlede den ene tvilling ud som kadet på dette skib, tvillingbror på et skib magen til
Det øsregnede over køen til at komme ombord og se det nye skib som 'sejlede i regn', mange opgav og gik hjem.

Tvillingerne blev dual-senior-skibsofficerer=styrmand & maskinmester, en af dem på ALBERT MÆRSK tv.
Jeg besøgte ham på skibet da de anløb Århus med last (her på Langelinie tomme containere ombord).
A. P. Møller's præsentation af nye skibe fra LINDØ værftet var populære, men værftet lukkede 2012.

tre brødre Holsting   kaptajn Holsting
De tre brødre i 2005. Idag kaptajner (storebror først, bill. t. h.) også dual senior officerer.  De besluttede sig samtidigt, storebror begyndte og fik 5 års forspring foran tvillingerne, som da var 13 år. Alle tre begyndte med ½ års forberedelse og sømands grundtræning på den traditionsrige Kogtved Søfartsskole for skibskadetter. Herefter fik storebror skibsføreruddannelsen på Marstal Navigationsskole, tvill. på SIMAC Akademiet, Svendborg.

Titlerne til søs : Styrmænd er enten 1. og 2. styrmand, derover Kaptajn og Overstyrmand. I maskinen
1. og 2. mester, derover Maskinchef. Eller den nye dual-officerslinie, med titlen Maritim Officer som
har skiftevis vagt som styrmand og maskinmester som fører til Kaptajn/Maskinchef, Dual Skibschef.

Skoledrenge i København 1996         Tvillinger til søs        dual skibsofficer i MÆRSK LINE 2006
Mærsk, Langelinie 1996 tvillinger mødes på ruten
1996, tvillinger 13 år beslutter sig men må vente 5 år til de er 18 år, sådan er loven idag. 6 år senere - efter ½ års sømands grundtræning på Kogtved Søfartsskole - udmønstrede de som kadetter, den ene på dette skib, tvillingbror på skib magen til. Og 2006 sejlede de ud som dual-juniorofficerer, skiftevis styrmand/maskinmester. De mødtes tilfældigt med hvert sit containerskib på Sydamerika ruten, i to ens skibe, sendte billedet hjem via mobiltelefon.

1997 - 1998 mens storebror var til søs, og tvillingerne endnu gik i skole.

1997-98. Storebror var igang mens tvillingerne endnu gik i skole, forude ventede gymnasiet. Vi besøger storebror på containerskibet LARS MÆRSK, og gastankeren JESPER MÆRSK, i fart over hele verden.
JESPER MÆRSKJESPER MÆRSK

Men så endelig: Tvillingerne efter gymnasiet og søfartsskolen, Göteborg 2002
Mærsk, Göteborg 2002
2002 mødes tvillingerne efter hver sin første jordrundrejse, som kadetter, med hver sit ens containerskib.
Containere losses/lastes og forsyninger tages ombord. Kadetter deltager i alt arbejde ombord side om side med officerer og matroser.
Med last kan de store containerskibe ikke komme ind til København, der er ikke dybt nok, skibenes dybgang er omkr. 15 m og i København kun 10 m.
I stedet omlastes til små såkaldte 'Feeder'skibe der kan komme ind i alle havne og hente/aflevere containere.
Mærsk officerskammer
Alle ombord på Mærsk skibe har enkeltmandskamre med bad, tv og Internet. At besøge et Mærsk skib er en sjælden fornøjelse, der er roligt trods travlhed, renere end på færger, alle er venlige, man bliver som gæst budt velkommen af en smilende, velklædt kaptajn, og budt med til dejlig veltillavet middag og kaffe.

Storebror kaptajn 2014, med kontor og lejlighed i toppen af skibet. Telefonen har forbindelse overalt i verden, også til havs. På skærmen i hjørnet følger han skibets sejlads. Kaptajnen fører skibet ind og ud af havnen men iøvrigt tager styrmænd over. Forfremmelser sker efter anbefalinger ombord og i rederiet. For at blive kaptajn kræves stor erfaring, fejlfri sejlads som overstyrmand, anbefaling fra 3 forskellige kaptajner i rederiet, dernæst godkendelse i rederiet. Her er ingen 'automatisk forfremmelse'.

Mærsk officer på landlovMærsk i Stillehavet
De ser Verden, fra New York til New Zealand. Billede fra sydlige Stillehav, taget fra formasten.
Skibets besætning har afvekslende arbejde, og der er tid til en dukkert i skibets svømmebasin.
delfiner følger ofte skibetMærsk swimmingpool
'Det blå Danmark'. Ikke for tøsedrenge
. .
En skibsofficer leder arbejdet på store handels- og passagerskibe, planlægger sejlruten og navigerer skibet, står for sikkerheden. Når skibet er i havn klarer han kontakten til fremmede myndigheder, og har ansvaret for at skibet lastes/losses korrekt. Han betjener og reparerer skibets maskine og andre tekniske anlæg, herunder sikkerheds- og brandslukningsudstyr. Skal agere læge og hospital ombord, og brandmand, brandchef og røgdykker.

Men det handler ikke kun om store skibe, fremmede havne og verdenshavet. For 3. år i træk vandt
tvillingernes hold travalje-roning og den store pokal fra Danmarks Rederiforening - pokalen er nu
deres. Travalje er nærmest som en gammeldags stor tung redningsbåd, det er ikke for tøsedrenge


Årlige Maritime 3-kampe - Travalje roning - i Svendborg

Tvillingerne med på vinderholdet fra Kogtved Søfarts kadetskole i de hvide/lyseblå trøjer.

Travalje vinder, Svendborg 2001Travalje vinder, Svendborg 2002Travalje vinder 2003, 3.år i træk
Tvillingernes vinderhold  2001, 2002 og 2003.

Travalje, Svendborg 2003
Tvillingernes vinderhold 2003 hvor de for 3.år i træk vandt pokalen fra Danmarks Rederiforening.
"SIMAC" på deres trøje = officersakademiet og "JO3-2003" er Junior Officer 3. semester 2003.


Kogtved Søfarts Kadetskole

Kadetter i Rederiet A. P. Møller og andre begyndte indtil 2008 med 5 mdrs. sømands grunduddannelse
på den traditionsrige kostskole, Kogtved Søfartsskole, Svendborg. Her ses forældredage i 1997 og 2001.
storebrors dag, Kogtved 1997storebrors dag, Kogtved 1997
tvillingernes dag, Kogtved 2001, navnet Holsting er blevet kendt hertvillingerne på Kogtved med præmier fra 2001
Efter søfartsskolens 5 mdrs. grundtræning i traditionelle sømandsfærdigheder står kadetter 1½ år til søs
for at se om det er fremtiden, indgår i bro- og maskinvagten, og laver all-round arbejde overalt ombord.

storebrors hold, Kogtved Søfartsskole 1997
Kogtved Søfartsskole. Jess Holsting's hold, 1997

Tvillingernes hold, Kogtved 2001
Kogtved Søfartsskole. Tvillingerne Ebbe og Fini Holsting's hold, 2001


Mærsk Line 2007


Mærsk skibsofficer 2007Dual Senior - Skibsofficer i A. P. Møller - Mærsk år 2001
Krævet Dual - Styrmands & Maskinmester dobbeltuddannelse (Bro/Dæk & Maskine)
(Se nærmere om uddannelsen idag)
Junior- og Senior Officersuddannelse
El-installatør uddannelse
Ialt otte år incl. sejltid

Adgangskrav: Matematisk Studentereksamen eller tilsvarende (Se nærmere om uddannelsen idag)
Fem måneders forberedelse og træning i grundlæggende sømandsfærdigheder, på kostskole, Kogtved Søfartsskole
1½ års praktik til søs som dual-kadet i all-round arbejde overalt ombord.

Efter Søfartsskolen: Værkstedsskole. Brandskole. Røgdykning. Sikkerhed. Søredning. Førstehjælp og Sygdomsbehandling m.m.
Officersskole, Svendborg International Maritime Academy (eller Marstal):
Navigation, søret, søsikkerhed, søredning, sygdomsbehandling, brandslukning, skibs/maskinteknik, elektroteknik, automation, stærkstrømslære, meteorologi m.m.

1½ års sejltid som Dual Juniorofficer før Skibsfører- og Dual Seniorofficersuddannelse

En alsidig fremtid af IT/teknik, ansvar, ledelse, afveksling, sikkerhed og frihed.

Herefter ventede hele verdenSøfart er endda Danmarks ældste erhverv, udøvet med mod og dygtighed, siden vikingetiden (broncealderen) som en livsnødvendighed i et land af 500 øer og en halvø, og uden egne naturrigdomme. Søfarten skaffer os stadig alle vore goder - gennem søfolkenes store indsats, og afsavn, og livstrusler fra bevæbnede pirater. Biler, motorcykler, elektronik, tv, computere, mobiltelefoner, møbler, sko, beklædning, foto, alle slags butiksvarer, køl og frost, vin, kød og fisk, frugt og grøntsager og meget andet

Uden søfarten ville verdenshandelen gå i stå, og Verdens milliarder af mennesker lide nødVLCC super råolietanker set fra helikopter
Skibsofficer kadetter begynder alle som menige 'matroser' på de store tankskibe og containerskibe.
Her VLCC Very Large Crude Carrier råolie supertanker set fra helikopter ved besætningsskift.
Olien, af mange udskældt for sine negative sider, er dog grundlaget for vores moderne eksistens. Uden olien var vi sat mere end 100 år tilbage i tiden.


Uden disse skibe ville verden gå i stå, og hylderne i butikkerne stå tomme. Under dæk er otte lag containere, dybgangen ca 15 m. Derfor kan de store containerskibe ikke komme ind til København, her er ikke dybt nok. Containere hertil omlastes i Aarhus eller større udenlandske havne til små containerskibe.


Göteborg, Sverige (på billedet), og Aarhus, Danmark, er vore nærmeste havne
hvor der er dybt nok til de store containerskibe med last (omkring 15 meter)Set ned i et container lastrum. Op til 10 lag containere under dæk,
plus 10 lag oven på dæklugerne som lukker lastrummene mod bølgeslag og regn.


storm i nordlige Stillehav
Ebbe på job: Storm i nordlige Stillehav. Turen tværs over Stillehavet tager op til 3 uger.


gastanker i høj sø og 'røgvand'
Jess på job: Gastanker i høj sø og 'røgvand'. Gassen er nedkølet, flydende og under tryk.
('Røgvand' betyder skumsprøjt, massive bølger kaldes 'grønt vand' og er farligt nok, kan skylle folk overbord
og fylde skibet så det synker .. 'grønt vand' for rejsende med hundeslæde i Grønland betyder
smeltevand på havisens overflade, mens 'sort vand' skal man for alt i verden undgå, for sort vand
er åbent vand ned til et ukendt vanddyb, og med en havvand temperatur omkring Grønland året rundt
på minus 1½ grad C skal man undgå at falde i vandet, man lammes og mister bevidstheden på sekunder)

Platform Supply, livsvigtige forsyninger
Supplyskibe holder olieboreplatformene igang overalt i verden, flytter rundt på dem, leverer boreudstyr, ferskvand og meget andet. Boreplatformen her er en Semi Submersible rig som flyder på hule 'ben', bruges på dybt vand hvor boreplatformen ikke kan stå på ben, på havbunden, som en Jackup rig.

arbejde ved oliefelterne
Fini på job: Olie føres fra FPSO oliebehandlingsenhed til tankskib. Uden disse dristige, modige operationer
måtte vi finde det varme tøj og gå i skov og mark eller til stranden og finde mad, for uden olie, biler og elektricitet, ingen transport, ingen industri osv., så ville samfundet ikke fungere.


ankerhåndtering og flytning af borerig
Ebbe på job: Ankerhåndtering med AHTS ankerhåndteringsskib hvor man frigør og hæver
boreriggens mange-tons-tunge ankre af havbunden, for at flytte den. Et livsfarligt arbejde.
Her ses hvordan det håndteres forsvarligt, med de svære ankerkæder sikret, så de ikke
kan glide ud over siden, og kæntre skibet.ankerhåndtering og flytning af borerig
Fini på job: Bugsering af olieboreplatform fra Singapore til Australien.
Platformen er bemandet af 100 mands besætning.
Cockpittet / broen på et AHTS entreprenørskib når hele vejen rundt.
Her sidder Fini ved manøvrepulten mens en kollega følger arbejdet i kikkert.
En Jackup boreplatform kan trække benene op og sejle som et skib, men anbringes her på et heavy-lift-skib. Øverst ses dækket på heavy-lift-skibet med store fortøjninger klar, inden skibet sænker sig og platformen sejles indover og fortøjes, hvorefter skibet hæver sig igen, sådan laster man. Foto Ebbe Holsting.

Ebbe på job: Nybygget 750.000 tons beton flydende boreplatform bugseret fra construction site,
og 350 km ud til oliefelt ved Newfoundland, Labrador CANADA, ballastet ned og stå på havbunden


Fini's nybygning juli 2017 i den nye STARFISH serie
Fini (nr 6 fra venstre) ved søsætning, levering og navngivning af hans ny AHTS Supplyskib MÆRSK MARINER på Kleven værft i Norge efter 3 mdrs klargøring efter datablade, afprøvning og prøvesejlads.


Og her kommer alle vores sydfrugter, kød og vin, kaffe og cacao m.m.m. fra Sydamerika.
I 'Reefere' - køle containere, tværs over Sydatlanten.
Se Fini's video fra Atlanten og hør sømandssangen:"MED KRONBORG OM STYRBORD"


To kæmper, for anker. Singapore - Kina - Korea - Japan er meget tæt trafikerede
af store og små skibe, og et mylder af fiskere. Og mange skibe venter, for anker.Størstedelen af verdens handel har været gennem en skibscontainer.
Uden søfarten ville verdenshandelen gå i stå, og Verdens milliarder af mennesker lide nød


Verdens største containerskib laster 20.000 skibscontainere

Jess med verdens største skib til 5-års tjek og nymaling i dok. 400 m langt (der står en mand i cirklen)
Skruen 10 m i diameter 40 tons, anker 20 tons, der er to ankre, hvert led af kæden vejer 200 kg


Jess sejler verdens største skib under Storebæltsbroen.
Fra køl til top er skibet 80 meter højt, og stikker omkr. 15 meter under vandet.
2017 Kaptajn Jess, kaptajn siden 2013, og hans kollega ved navngivning på værft, nyt mega-containerskib Triple-E 2.generation. De to kaptajner afløser hinanden med hver sin besætning.

2019 Tvilling Fini nyudnævnt Kaptajn: Navngivning og overtagelse af AHTS nybygning fra værft. Også tvilling Ebbe er Kaptajn, begge dual - senior uddannet og begge har sejlet som maskinmestre.
Så kom oliekrisen og kostede rederierne mange skibe.

Forfremmelser i handelsflåden sker ikke bare efter tids- og lønskala, men efter erfaring som overstyrmand, og når der er et ledigt kaptajnjob, og deres sejltid i maskinen tæller ikke.
Jess' skib siden 2017, 399 m langt, 59 m bredt, 20.000 containere. På skibssiden under broen ses den udvendige adgangstrappe som vipper ud og føres ned fra 2.sals højde. Herfra elevator 11 etager op til broen. TripleE2.generation her kendes fra 1.generation ved at brosektionen er 2 pladser længere foran, og maskinsektionen (med skorstenene) 1 plads længere bagud. Skibet er godkendt til 11 containerlag over dæk (10 under dæk) MAERSK er Verdens største containerrederi med over 700 skibe

Danmark er Verdens 5. største søfartsnation, i stadig fremgang, efter lande som Kina, Japan, Singapore, Grækenland, som modsat danske skibe sejler med massiv statsstøtte !


Danske skibe sejler 10% af verdenshandelen, 1.000.000.000 tons

Dansk søfart sejler milliarder hjem til Danmark. Sidste årlige rekord var 200 milliarder kroner i årlig indtægt til Danmark.
Vi har 10.000 danske søfolk som med vores handelsflåde er kendt og respekteret over hele verden. Og skibe med den yngste gennemsnitsalder.

Søfart er Danmarks (næst)største valutaindtjening (efter industrien) men er i modsætning til industrien meget lidt synlig i folks bevidsthed fordi ikke mange skibe kommer i dansk havnDanske søfolk fører Dannebrog og stolte danske søfartstraditioner
frem i Verden !

Ikke alle danske rederier sejler med danske søfolk

90 % af verdens transport kommer med skib

Søfart er langt den mest CO2 neutrale transportform, med langt større godsmængde pr. energienhed, end lastbiler, tog og fly

Uden søfarten, samt olien og gassen fra Nordsøen - som få andre end A.P.Møller engang troede på
men nu i mange år har gjort os mere end selvforsynende - uden dette ville Danmarks økonomi være ilde stedt !
Mærsk Mc-Kinney Møller, 95 år, med sin datter Ane (chef for APM-Fonden)

Danmarks bedste mand nogensinde, altid personligt garant for gode danske værdier. Med helt unike visioner ikke kun for 'foretagendet', men for landet, gjorde Danmark selvforsynende med olie og gas og skabte verdens største, mest moderne og respekterede rederi.
Donerede enorme beløb til en lang række praktiske og velgørende formål både inden- og udenlands, Søfartsuddannelser, skibsofficersakademiet, universiteter, hospitaler, kirker, arkitektur, slotte, parker, kultur og kunst, Operahuset, Folkeskolen, Amalienborg, Amaliehaven, Kastellet - og Fælledparkens fornyelse.
Ingen har bedre fortjent hele Danmarks respekt og Kongerigets største hæder, Elefantordenen.
Mærsk Mc-Kinney Møller (i daglig tale 'hr. Møller'), 13.7.1913-16.4.2012
Øverste chef og daglige leder af 'A. P. Møller' indtil 1993, siden sin fars, Arnold Peter Møller's død 1965.

>> Med Rettidig Omhu. With Constant Care.<<


Citat: "Var garant for, at rederiet blev drevet efter grundlæggende dyder. De søfarende var altid i hans tanker, og Mærsk Mc-Kinney Møller var som daglig leder af rederiet frem til 1993 eksponenten for, at forretning og sømandskab var uadskillelige elementer" . .
(Citat CO-Søfart, 17. april 2012)

Æret være hans minde- hvor kommer navnet MÆRSK fra ? Slægten af brave sejlskibskaptajner og skibsdrenge, kommer fra Rømø, Sønderjylland - marsken, deraf navnet MÆRSK. Men A. P. Møllers far Peter Mærsk Møller flyttede da Rømø blev tysk, til den gamle skipperby Dragør, Amager ved København. Dragør er en gammel traditionel 'skipperby' og A. P. Møllers far Peter Mærsk Møller var sejlskibskaptajn, og fik job hos en sejlskibsreder i Dragør - og giftede sig endda med skibsrederens datter Ane, som også var en gammel slægt af kaptajner og skibsdrenge. I Dragør fødtes Arnold Peter Møller 1876, hans far Peter Mærsk Møller sejlede fortsat som sejlskibskaptajn, men storme der ofte drev sejlskibe ind på kysten til forlis og tab af mange menneskeliv gav dampskibe fremgang, for med motorkraft kunne man undgå at drive for stormen. Der var dog meget længe også modstand imod de ’rygende og brandfarlige dampskibe med ild ombord’. Møller - familien endte da i Svendborg hvor A. P. Møllers far fik et dampskib som kaptajn. Da var A. P. Møller selv en dreng på 12 år. Siden ønskede faderen sit eget dampskib og med sin nu voksne søn A. P. Møller stiftede de dampskibsrederiet. Den unge A. P. Møller ville udvide og købe flere skibe, flyttede til København og stiftede sit eget rederi 1912. Her fødtes hans søn Mærsk Mc-Kinney Møller, og rederiet fik stor fremgang.


Syvstjernen er egentlig et religiøst symbol fra A. P. Møller's far kaptajn Peter Mærsk Møller,
der oplevede på nærmeste personlige vis, at tro og bøn giver fornyet håb i svære situationer.

Stjernen på havet..
som i en gammel dansk katolsk salme af svendborgenser, æresborger i Svendborg, sømand og forfatter Johannes Jørgensen:

Stjerne på Havet, lys ifra oven
sikreste lys for vildfarnes stavn
Når du mig leder frem over voven
frelst gennem stormen når jeg i havn

Også...:
Imellem nattens stjerner
der står en stjerne klar,
som aldrig før en stjerne
På jordens himmel var.

2.
Og går du ud at finde,
hvorover stjernen står,
måske du først må vandre
i mange lange år.

3.
Måske du først må træde
så mangt et mødigt fjed,
før du kan finde stedet,
hvor stjernen stråler ned.

4.
Og venner må du slippe -
de går en anden vej -
og miste navn og ære….
Hold ud og opgiv ej !

5.
Hold ud, du stjernepilgrim
på vej til Betlehem,
Du er på vej til lykken,
du er på vejen hjem!

Johannes Jørgensen, Svendborg

I sejlskibenes tid vidste søfolk ikke om de slap levende hjem i land - storme drev hundred tusinder sejlskibe til forlis på verdens omsuste kyster, også omkring Danmark, fordi de ikke som idag i motorskibene har kraft og rorstyrke til at navigere uafhængige af vind og vejr.
"MED KRONBORG OM STYRBORD" (se en video / hør sangen)

1987. Vores populære udflugtsmål (siden jeg selv var dreng): Kronborg og det gl. Søfartsmuseum inde på slottet. Og se de passerende skibe fra hele verden. Tvillingerne ikke 5 år allerede fortrolige med kikkerten.

Far til fire * Tidligt til søs - England - Sydamerika og tilbage.

far til tre skibsofficerer i Mærsk

Hvad der fik mine sønner til at søge Rederiet bygger på flere ting, dels er vi en stolt, gammel søfartsnation, skibe har altid interesseret os. Vi har rødder i søfart. Som dreng gjorde jeg sørejsen rundt England - Sydeuropa - Canariske Øer - Sydamerika, og mine år i U. S. Air Force og U. S. Coast Guard har også gjort sit.

Drengene voksede op under billeder af de berømte polarskibe GJÖA og FRAM som nåede længst ud, mod nord og syd. Selv har drengene oplevet en del, Grønland, Amerika, og efter vi var flyttet til USA lærte de flydende engelsk på 2 mdr.

Utallige timer i Københavns Havn og på Langelinie, og Kronborg og Handels- og Søfartsmuseet, hvor vi så på skibe, er gået i blodet. Vi fulgte på afstand store skibe blive bygget på Burmeister&Wain værftet i København, mens vi boede på Dragør Nordstrand og fra vore vinduer så skibe passere.

1996 besøgte vi det nye A. P. Møller containerskib KNUD MÆRSK på Langelinie, da besluttede de sig. Ældre bror havde ventet længe på togt med skoleskibet Danmark, og i stedet taget en flot Højere Handelseksamen og butiksuddannelse, men sprang nu også til, mens tvillingerne gjorde deres skolegang til 9. klasse (public school i USA, senere privatskole i Danmark) derefter en flot matematisk studentereksamen på Virum Gymnasium, efter vi var flyttet nord for København.

Veneration for firmaet A. P. Møller var en afgjort faktor, som havde sit udspring i nogle uhyrlige olieforhandlinger med regeringen. Her havde vi et solidt, dygtigt foretagende overfor politikere der demonstrerede en himmelråbende inkompetence, som løb fra en aftale, og som i tåbelighed havde foræret Nordsøområder til Norge ! Disse begivenheder måtte få enhver rettænkende til at krumme tæer af skam. Så meget mere som A. P. Møller gik ind i 'olieeventyret' for at redde det på danske hænder, trods politikeres hån og ringeagt.

Hos os kender vi ikke til 'generationskløften' - vi er de bedste venner. Og mine sønner vidste hvad de ville, passede deres studier og forfulgte deres mål. Og jeg bakkede dem naturligvis op.

Iøvrigt besluttede de sig mens de endnu kunne vælge mellem de traditionelle to linier til søs, Bro & Dæk (navigatør, styrmand), eller Maskinen (maskinmester). Inden tvillingerne nåede gennem gymnasiet til Søfartsskolen, havde den nye duale uddannelse (styrmand + maskinmester, dobbelt uddannelse !) erstattet de traditionelle valg mellem bro og maskine. De fik intet valg, men fortsatte ufortrødent, og fik ved både Junior- og Seniorofficereksamen ACADEMIET's højeste karaktergennemsnit, og præmier. De klarer sig også flot ombord sidenhen, på broen såvel som i maskinen, løser problemer som andre har ladet ligge, og som Uddannelsesofficerer for medsejlende kadetter. Mere motiverede og loyale officerer kan intet rederi ønske sig !Flinke, loyale Senior officerer med de bedste resultater

Dual skibsofficer Dual skibsofficer Overstyrmand
2019. De tre brødre, alle kaptajner. Her ombord nyeste klasse Triple-E 2. generation MÆRSK mega-containerskib tvillingerne Ebbe og Fini og storebror Jess Holsting

2019. Alle tre Kaptajner, Skibsførere, Master Marinere. Tvillingerne Dual Senior uddannede maskinmester/maskinchef/el-installatør,Dual Skibschef.
Med SIMAC Skibsofficers akademiets topkarakterer, og præmier for flid og interesse.
Instruktører, uddannelsesofficerer, og ulønnede i hvervekampagner til Skibsofficer


Også i Søværnet med Inspektionsskibet VÆDDEREN på broen og i maskinen
i Nordatlanten, Grønland udenskærs og indenskærs, førte skibet gennem Prins Christians Sund, og Island. Søværnets topbedømmelser.
Kogtved Søfartsskole                                                                              Søfartens ugentlige Positioner og Maritim Bulletin

Kogtved Søfartsskole, søfartens traditionsrige grundskole              Søfart, 'Positioner og Søfartens nyheder'


Hvervekampagner på skoler, gymnasier og udstillinger, til skibsofficers studerende til den danske handelsflåde.


Blå Ambassadører for Danmarks skibsfart, 'det blå Danmark'.

Danmarks skibsfart i over 1000 år. Idag en af verdens største søfartsnationer med de nyeste skibe. Det kan vi være stolte af !
Danmarks Skibsfart i Tusind år !
Flotte mærker fra Danske Sømands- og Udlandskirker. Skibe har bragt os rigdom og velfærd lige siden vikingetiden, ved danske søfolks mod og dygtighed !
Vor gamle konge Frederik IX, dronning Margrethe II's far, var uddannet søofficer i Søværnet, og sendte hvert år til Nytår radiohilsen til "Alle Vore Søfolk".Her sejler Jess ind til HONG KONGContainere kommer med biler, motorcykler, mobiltelefoner, musikinstrumenter, computere, fladskærme, elektronik, legetøj, foto
frugt, vin, kød, fisk, smør, ost, medicin, kemikalier, motordele, motorredskaber, tøj og sko, køl og frost, og meget meget andet2013. Jess' første skib som kaptajn, på ruten Nordeuropa-Fjernøsten via Suezkanalen, SVEND MÆRSK, 347 m langt, 10.000 containere.
Herefter fik Jess sit faste skib som kaptajn på nyere SKAGEN MÆRSK Stillehavet rundt Asien - Amerika - New Zealand - Koralhavet.

Efter 3 år som kaptajn på S-klassen containerskibe, Jess nye mega 20.000-containerskib TripleE 2. generation 399 m langt, 59 m bredt, foto: bror Fini på andet Mærsk skib.
På skibssiden under broen ses den udvendige adgangstrappe som vippes ud og føres ned, resten af vejen op er elevator, 11 etager.

Kaptajn Jess Holsting's kontor (og lejlighed bagved) på sit nye mega-skib TripleE2. Grillparty på dækket er populære (hvor der ikke er fare for piratoverfald). Idag i Mærsk og de fleste andre rederier uden alkohol.


10 år efter 'åbent skib' Langelinie 1996, tvillingerne mødtes med hver sit containerskib på Sydamerika-ruten. Som Dual-Officerer, skiftevis vagthavende styrmand / maskinmester.

tvillinger
Som Dual-Officerer. Den ene ved kaj, den anden ankommer. Fotograferede hinandens skib, og sendte billedet hjem via mobiltelefon.

tvillinger
Tvilling som styrmand. Alt det mest moderne elektroniske udstyr bruges - og observation med sekstant og beregning med nautisk tabel holdes vedlige. Indtegning af rute i søkort på papir, indkodes i Autopilot som kan styre skibet, ligesom i fly. Idag bruges elektroniske søkort som tilføres alle rettelser.

tvillinger
10 år efter 'åbent skib' Langeliniekaj 1996, tvillingerne mødtes tilfældigt. Dual-Officerer, skiftevis vagthavende styrmand / maskinmester. På hvert sit containerskib.
Den ene lige tiltrådt vagthavende styrmand, den anden sluttet vagthavende maskinmester (der er varmt i maskinen, derfor uden undertrøje)

'Over de Syv Have'

Udvalgte postkort / hilsner / gaver fra hele Verden


De sejler 'Over de Syv Have' (Lægger til i flere havne i disse*lande) Angola, Argentina, Australien*, Bahamas, Bali, Belgien*, Borneo, Brasilien*, Brunei, Cameroon, Canada*, Caribien*, Chile, Columbia, Congo, England*, Elfenbenskysten, Filippinerne, Frankrig*, Ghana, Grønland*, Guinea, Holland*, Ildlandet, Indien*, Indonesien*, Island, Italien*, Jamaica, Japan*, Kina*, Korea*, Labuan, Malaysia*, Malta, Marokko, Mauritius, Mexico, Namibia, Newfoundland (Canada), New Zealand*, New Guinea, Nigeria, Norge*, Oman, Orkneyøerne, Panama*, Peru, Pitcairn Øen (sydlige Stillehav), Polen, Portugal, Rusland, Scotland*, Senegal, Shetlandsøerne, Singapore, Spanien*, Sri Lanka, Syd Afrika*, Syd Korea, Sverige*, Taiwan, Tyrkiet, Tyskland*, United Arab Emirates*, Ukraine, Uruguay, USA*, Ægypten, Ækvatorial Guinea, Øst Timor.Tvilling kaptajn med nyt skib fra værft.                Storebror kaptajn med sit nye skib.                 Anden tvilling også kaptajn.


BEST FATHER            KRONBORG        DAD A STAR
Sejlede Mærskskib ind "MED KRONBORG OM STYRBORD" (se en video / hør sangen)
Relief & Rosenkrans i ædelt træ, fra Brasilien


Webmaster KJELD  A. HOLSTING                Facebook Kjeld Holsting                                 GÆSTEBOG

Disse sites og baggrunden tegnet / udviklet af mig, med programmet Corel Draw